måndag 7 februari 2011

Policy inom sociala medier

Enligt en rapport från TDC Sverige är endast 40% av rapportens tillfrågade IT-chefer positiva till sociala medier som arbetsverktyg. 60% hade ingen uttalad policy runt sociala medier.

Är inte det lite märkligt? Det vill säga, om nu beslutsfattare och företagsledare är rädda för hur företaget ska beskrivas och återspeglas så borde man åtminstone lägga lite energi på att fråga sig vad anställda ska tänka på när de nämner sin arbetsplats. Detta oavsett om det gäller sociala medier som ett arbetsverktyg eller privat i vardagslivet.

Ett företag som arbetar mycket med sociala medier och som dessutom är ett föredöme för just en policy runt sociala medier är IBM. De har till och med tagit steget att öppet visa upp sin policy för omvärlden in sin "IBM Social Computing Guidelines". Här diskuteras dels vad man behöver tänka på gällande varumärket och företags interna information, men även att man är öppen till att personalen faktiskt är sig själva, att de ska skapa mervärde till IBM som företag och att man ska respektera sina medarbetare.

IBM's guidelines finns att läsa på: http://www.ibm.com/blogs/zz/en/guidelines.html